Tpffcelticsociety

En ny strategi mot cancer, effektiv hos möss


En ny strategi mot cancer, effektiv hos möss / nyheter

Spanska forskare har lyckats stoppa tillväxten av cancer tumörer hos möss som blockerar protein TRF1, som fungerar som ett skydd av telomerer av maligna celler, vilket hindrar dem från att dela i obestämd tid.

Blockering av TRFl-proteinet stoppade tumörtillväxt i de sjuka mössen och minskade även metastasens storlek

Forskarna, från Telomeres och Telomeras-gruppen av CNIO (National Center for Oncological Research), utvecklat en musmodell som bär en extremt aggressiv typ av lungcancer, för vilken ingen effektiv behandling är tillgänglig, och inhiberade verkan av TRF1 hos några av de sjuka djuren.

De fann att med denna metod stoppades tumörens tillväxt, medan cancer fortsatte att utvecklas hos möss där proteinet inte blockerades. När det gäller djur med metastaser minskade också hämmande TRFl omfattningen av metastasering.

Genom att blockera proteinet elimineras cellerna inte cancerös, bara tillväxten saktas ner, men som forskningschefen, María Blasco, förklarade att det faktum att tumören inte är uppdelad är en prestation och dessutom tyder på att forskare kan räkna med ett mål att kämpa mot cancerstamceller.

Nu tillsätts experten, det är nödvändigt att fortsätta undersöka med målet att använda denna strategi i utvecklingen av nya läkemedel som är lämpliga för att utföra kliniska prövningar hos människor och bli ett annat verktyg för att bekämpa cancer.