Tpffcelticsociety

Vad händer om jag redan är sensibiliserad för Rh-faktorn?


Vad händer om jag redan är sensibiliserad för Rh-faktorn? / graviditet

Immunoglobin fungerar inte om kvinnan tidigare varit sensibiliserad. För att ta reda på, måste du utföra indirekt Coombs test, ett blodprov protokoll som ingår i prenatal och detekterar närvaron av antikroppar som kan leda till inkompatibilitet mellan blodet hos mor och foster. Detta test utförs mellan åttonde och nionde veckan av graviditeten och måste upprepas i vecka 26 och i händelse av tvekan i vecka 34.

Om resultatet är positivt, vissa läkare föreslår ett fostervattensprov för att bestämma om fostret är Rh-positiva eller Rh-negativa (några experiment indikerar möjligheten att bestämma fetalt Rh från ett prov av maternellt plasma, vilket skulle minska behovet av att utöva en amniocentes, vilket innebär en mycket liten risk för missfall).

Om fostret är Rh-positiva eller om faktor är okänd, kommer läkaren att mäta nivåerna av antikroppar i moderns blod som graviditeten fortskrider: Om ditt nummer är hög, genomföra särskilda tester kommer att rekommenderas De kan hjälpa till att avgöra om barnet utvecklar Rhintolerans.