Tpffcelticsociety

Fördelar och nackdelar med Billings-metoden


Fördelar och nackdelar med Billings-metoden / graviditet

den naturliga metoder för familjeplanering som Billings de väcker vanligtvis mycket kontroverser, eftersom bakom deras främjande och användning finns det vanligtvis religiösa organisationer som är emot preventivmedel artificiell, och att de i denna form av födelsekontroll ser en lösning på oönskade graviditeter som är enkla, oskyldiga och det äventyrar inte moralen hos dem som använder den. lösning som dessutom har stöd av en viss del av den medicinska sektorn.

Bland de argument som använder dem som är till fördel finner vi:

  • Det är inte invasiva metoder, eftersom kvinnan inte vid något tillfälle ska ta någon form av medicinering och därmed undvika de biverkningar som dessa kan innebära.
  • De är billigare än artificiella.
  • De har en beräknad andel av effektiviteten, enligt vissa studier, på cirka 30%.

Att lämna undan den religiösa nyans som är förknippad med denna preventivmetod, finns också röster som stiger upp mot honom av följande skäl:

  • Andelen graviditeter med dessa metoder är ganska hög, eftersom det kräver mycket disciplin och rigor i övervakning och observation av menstruationscykeln. Det är faktiskt inte tillrådligt för de kvinnor vars menstruationscykel är mycket oregelbunden.
  • Det rekommenderas inte för personer som inte har en stabil partner, eftersom dessa metoder inte hindrar spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Menstruationsflödet är inte alltid vanligt och varierar under vissa omständigheter, till exempel under graviditet och amning, i tonåren och klimakteriet, eller om kvinnan tar mediciner eller utsätts för hög stressnivå.