Tpffcelticsociety

Fördelar med epidural gång


Fördelar med epidural gång / graviditet

Välj administrationen av Walking epidural eller epidural walking som ett sätt att kontrollera smärta under arbetskraft kan leda till flera Fördelar med modern och framtida barn, som:

  • Färre doser av anestetika och analgetika används än med konventionella epiduraler, men dess effekt är ännu snabbare än den här Cirka 30 minuter efter ansökan kan kvinnan gå.
  • Med den mobila epidural är obstetriska undersökningar gynnade.
  • Kvinnan har rörlighet och styrka under hela dilatationsprocessen och i expulsiv. "Eftersom det har styrka, men inte smärta, känns det bättre livmoderkontraktioner och pressar mer effektivt, underlätta födelseprocessenAtt minska den tid det tar att föda, "experten Jose Emilio Llopis, chef för anestesi, återupplivning och smärtbehandling Hospital Universitario La Ribera (Valencia).
  • Eftersom kvinnor, liksom vandring, kan ta olika flera vertikala eller upprättstående positioner, du kan dra nytta dessa positioner utgör för utvecklingen av arbetskraft.
  • "Med en framväxande obstetrisk komplikation, kan mamman drivas i två eller tre minuter undvika narkos och intubation, en situation som har varit källan till många mödradödligheten i obstetrik världen", förklarar han tillval Specialist i anestesiologi (FEA) i Bilbao sjukhus i Basurto Rafael Gondra.
  • Lägre hastighet av instrumental födseln.
  • Urinskatetrar reduceras.
  • Större mödrars tillfredsställelse i födelsens erfarenhet. Den autonomi som epiduralvandring ger till kvinnor gör att de känner sig bättre och lever födelsen i en mer bekväm och trevlig.
  • Den ambulatoriska epidural är lika säker som den klassiska epidural för både fostret och den gravida kvinnan, eftersom mängden medicinering som går in i blodomloppet är minimal.