Tpffcelticsociety

Vacciner under graviditet med viss risk


Vacciner under graviditet med viss risk / graviditet

Beroende på risken för andra sjukdomar, kan gynekologen rekommenderar tillämpningen av andra vacciner, även om de inte är lika säkra för barnet, ja förhindra eventuella sjukdomar hos modern och därmed negativa effekter dessa De har om fostret. Dessa vacciner skulle vara följande:

  • Vaccin mot rabies: det är inte ett vaccin med frekvent användning. Faktum är att det vanligtvis bara gäller personer med stor risk att drabbas av denna sjukdom. Därför, om du är gravid bara rekommendera dig att sätta detta vaccin om det är absolut nödvändigt (om du reser eller bor i ett område med risk eller har varit utsatta för infektion av ett bett från ett djur, etc.) .
  • Vaccin mot hepatit A och B: Den vanliga saken är att under graviditetens första trimester kommer din gynekolog att skicka in en serie hematologiska tester för att upptäcka möjliga sjukdomar som röda hund, toxoplasmos eller hepatit. Om du var bärare av hepatit B-viruset, kan din gynekolog rekommendera att du vaccinerar för att förhindra att fostret blir infekterat. Även när ditt barn är födt, kommer du också att få vaccinet under dina första timmar av livet.
  • Vaccin mot lunginflammation och meningit (Pneumokocker och Meningokocker): som i föregående fall rekommenderas endast dess applicering när du har varit i direkt kontakt med personer som lider av dessa sjukdomar.