Tpffcelticsociety

Fördelar med tidvatten energi


Fördelar med tidvatten energi / Skönhet och välbefinnande

Även om utnyttjandet av alternativ energi är inte lika utbredd som andra, projekt som redan finns har visat några fördelar med tidvatten energi betydande, såsom:

  • Det är en förnybar energi, eftersom tidvattnen aldrig kommer att sluta. Dessutom är den tillgänglig hela året, även om den är cyklisk, så att samma kraft inte genereras ständigt.
  • Förorenar inteDet är rent och tyst. Detta gör det till ett alternativ att ta hänsyn till för att ersätta fossila bränslen som förorenar eller kärnkraft.
  • När den nödvändiga infrastrukturen har byggts är produktionen av tidvatten energi relativt billigt genom att energikällan kommer från naturen.
  • Oavsett om de är dikes, hinder eller generatorer med propellrar, anläggningar som utnyttjar tidvatten energi de är hållbara och de behöver inte exorbitanta investeringar för deras underhåll.
  • Tidens energi Det är inte farligt för befolkningen till exempel utsläpp av fossila bränslen eller läckage av kärnkraft.