Tpffcelticsociety

Uppköst av nyfödda


Uppköst av nyfödda / Spädbarn och barn

Kräkningar är ett samordnat svar i matsmältningsorganet och buken och bröstväggen, vars konsekvens är tvungen utvisning av magsinnehållet. I det nyfödda och unga spädbarn förekomsten av upprepade kräkningar föreslår till barnläkaren en rad orsaker som enligt berättelsen från föräldrarna kommer att peka mot en etiologi eller en annan.

I fallet med denna typ av kräkningar hos nyfödda vi måste först kassera att det inte finns någon övermatning eller att det inte är en gastroesofageal reflux som har andra egenskaper, som de vi kommer att se nedan.

I en nyfödd (mindre än en månad gammal) som uppger uppköst upprepade gånger, projektiva, matinnehåll och efter alla skott, kallas en enhet hypertrofisk pylorisk stenos. I det här fallet finns det ett blockage i ventilen som tömmer magen, så att barnet inte kan mata ordentligt. Diagnosen kommer att ges genom det kliniska misstaget och kommer att bekräftas vid utförande av buk ultraljud. I detta fall är behandlingen kirurgisk, vilket gör ett snitt som öppnar pylorus (pylorotomi), vilket gör att gastrointestinal transitering kan återställas.

andra viktiga orsaker till kräkningar hos nyfödda de är urininfektioner, missbildningar i matsmältningssystemet eller störningar i metaboliskt ursprung.