Tpffcelticsociety

Fördelar med tvåspråkig föräldraskap


Fördelar med tvåspråkig föräldraskap / Spädbarn och barn

den Fördelar med tvåspråkig föräldraskap för barn som har varit kontrasterade i olika studier kan sammanfattas i:

  • Den tvåspråkiga utvecklingen ökar i sin tur den selektiva uppmärksamheten hos barnet, abstraktionsförmågan, koncentrationen på detaljerna av betydelse som undanröjer de överflödiga aspekterna av en situation och hjälper den resolutiva kapaciteten av samma. Äga två ord för samma koncept stimulerar mental flexibilitet.
  • Den tvåspråkiga personen dominerar språkets medvetenhet som ett system, vilket gynnar inlärningen av andra språk, förutom den perfekta kunskapen och färdigheten att läsa de två av dem.
  • Kunskapen och behärskningen av två eller flera språk gynnar uppnåendet av bra resultat på det akademiska området och i sökandet efter kvalificerat arbete.
  • Det stimulerar förmåga att förstå från andra kulturer som skiljer sig från din egen.
  • Vissa undersökningar har visat att tvåspråkighet försenar Alzheimers utseende och kognitiv försämring.

Kort sagt är tvåspråkig uppfostran ett mycket positivt alternativ där mänsklig interaktion är det bästa sättet att uppnå det och där föräldrars roll skapar en miljö som underlättar barnets fördjupning på båda språk spontant och naturligt, Det är grundläggande.